Bảng xêp hạng
Bùi Ngọc Thuyên
30 điểm
Trần Thị Dung
10 điểm
trinh tuyet
5 điểm
Huỳnh Tuấn Kiệt
1 điểm
Trần Thị Dung
6 điểm
Bùi Ngọc Thuyên
30 điểm
Trần Thị Dung
2 điểm
trinh tuyet
2 điểm
Phạm Thị Mai Hương
1 điểm
Bùi Quang Vinh
1 điểm
Bùi Ngọc Thuyên
300 điểm
Trần Thị Dung
119 điểm
trinh tuyet
22 điểm
Huỳnh Tuấn Kiệt
9 điểm
Phạm Thị Mai Hương
4 điểm