Unit 3 Buying some today

Học
Bôi đen phụ đề của video để chọn từ bạn muốn học
Từ vựng
Bôi đen phụ đề của video để chọn câu bạn muốn học
Câu mẫu
Dan:
You:
Chris:
Dan:
You:
Chris:
Dan:
You:
Chris:
Dan:
You:
Chris:

Kết quả:

100%
Chi tiết
You:
Chris:
You:
Chris:
You:
Chris:
You:
Chris:
You:
Chris:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Dan:
Chris:
You:
Dan:
Chris:
You:
Dan:
Chris:
You:
Dan:
Chris:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Dan:
You:
Dan:
You:
Dan:
You:
Dan:
You:
Dan:
You:
Dan:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Unit 3 Buying some today

Tìm bạn thảo luận bài học này: