TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM

L3
3429
Học
Bôi đen phụ đề của video để chọn từ bạn muốn học
Từ vựng
Bôi đen phụ đề của video để chọn câu bạn muốn học
Câu mẫu
Mark:
You:
Staff:
Mark:
You:
Staff:
Boss:
Mark:
You:
Boss:
Boss:
Boss:
Boss:

Kết quả:

100%
Chi tiết
You:
Staff:
You:
Staff:
Boss:
You:
Boss:
Boss:
Boss:
Boss:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Mark:
Staff:
You:
Mark:
Staff:
You:
Boss:
You:
Mark:
Boss:
You:
Boss:
You:
Boss:
You:
Boss:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Mark:
You:
Mark:
You:
You:
Mark:
You:
You:
You:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết