5
Từ vựng: 0 từ
Mẫu câu: 0 câu
Phản xạ: 0 bài
Online: 37:13:30 tiếng

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Học
Bôi đen phụ đề của video để chọn từ bạn muốn học
Từ vựng
Bôi đen phụ đề của video để chọn câu bạn muốn học
Câu mẫu
Mark:
You:
Staff:
Mark:
You:
Staff:
Boss:
Mark:
You:
Boss:
Boss:
Boss:
Boss:

Kết quả:

100%
Chi tiết
You:
Staff:
You:
Staff:
Boss:
You:
Boss:
Boss:
Boss:
Boss:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Mark:
Staff:
You:
Mark:
Staff:
You:
Boss:
You:
Mark:
Boss:
You:
Boss:
You:
Boss:
You:
Boss:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết
Mark:
You:
Mark:
You:
You:
Mark:
You:
You:
You:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết