HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT

L1
4255
Học
Bôi đen phụ đề của video để chọn từ bạn muốn học
Từ vựng
Bôi đen phụ đề của video để chọn câu bạn muốn học
Câu mẫu
ADELE:
You:
ADELE:
You:
ADELE:
You:
ADELE:
You:
ADELE:
You:
ADELE:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết
ADELE:
You:
ADELE:
You:
ADELE:
You:
ADELE:
You:
ADELE:
You:
ADELE:
You:
ADELE:
You:
ADELE:
You:

Kết quả:

100%
Chi tiết